PROJEKT: NAŠI TALENTI – VAŠE BOGATSTVO

Datum objave: 14. 7. 2017.

U trenucima osmišljavanja i pisanja manifestacije i projekta, nismo ni slutili da će se sama realizacija odvijati baš u kritičnim trenucima rasprava, prosvjeda i pregovaranja o Kurikularnoj reformi školstva. Naime, nećemo se ovdje baviti tom problematikom o kojoj bruji cijela      Republika Hrvatska, jer je mnogo rečeno i napisano na tu temu, već želimo naglasiti koliko je bitno mijenjati pristup odgoju i obrazovanju. Prvi korak u promjenama uvijek kreće od nas samih, nikako ne od nekih trećih ili „onih gore“ kako ljudi vole reći. To je bila nit vodilja i glavni motiv koji je doveo Udrugu Ljepota je u prirodi „Bella“ da danas može otvoriti  svoju prvu po redu manifestaciju pod nazivom „NAŠI TALENTI – VAŠE BOGATSTVO“. Riječ je o manifestaciji  koja ima za cilj okupljanje ravnatelja Osnovnih škola i Domova za nezbrinutu i napuštenu djecu. U kasnijem razvoju projekta očekujemo da će nam se pridružiti i ravnatelji srednjih škola, za suradnju.

Svrha okupljanja ove prve manifestacije je predstavljanje projekta koji će od jeseni krenuti u realizaciju, a nositelj  mu je ULJUP “Bella” u suradnji sa drugim udrugama, od kojih ističemo samo neke. Hrvatska udruga vojnih minijaturista, koja je ujedno i suorganizator ove manifestacije, te demonstrator pilot radionica, gdje će prisutni moći vidjeti praktičan primjer otkrivanja talenata i neformalnog učenja. Tu je i Udruga Mladi I Aktivni također kao suorganizator te nositelj određenih radionica unutar projekta. Veliki interes za suradnju pokazale su i inozemne udruge koje će biti predstavljene na samom otvaranju projekta u jesen. 

 Ciljana skupina predstavljenog projekta su marginalizirana i socijalno osjetljiva skupina djece, u dobi od 12 14 godine, koja u školi imaju slabije ocijene.  Takvoj skupini djece zbog slabijeg imovinskog stanja ograničen je pristup slobodnim aktivnostima, stoga često svoje slobodno vrijeme provode na ulicama. Neosporna je činjenica da se svaki čovjek rodi sa nekim talentom, a često i sa više njih, no, znatan broj ljudi ih kroz školovanje a i kasnije kroz život ne uspije prepoznati, niti razviti. Mnogi su razlozi zašto je to tako. Upravo u nekim od tih razloga nalazi se i naš mali zadatak sa željom da doprinese promjeni.

Stoga je cilj projekta da se kroz različite radionice koje pokrivaju različita područja interesa; povijest, zemljopis, fizika, kemija, informatika, tehnički, robotika, hrvatski, sport, praktična izrada radova, itd. pokušaju otkriti talenti spomenute ciljane skupine djece, te da im se pruži podrška u razvoju tih talenata. Na taj način bi im se ujedno olakšalo i učenje na neformalni način, i produktivno iskoristilo slobodno vrijeme. Pružanjem različitih sadržaja kroz različite radionice koje bi za njih bile potpuno besplatne, u kontinuitetu, mogli bi smo dio njih sa ulica preusmjeriti u neke aktivnosti, i time smanjiti nasilje među djecom.

Postignute rezultate i napredak djece pratili bi na tromjesečnoj razini, kroz školsku godinu, kako bi mogli na vrijeme mijenjati i prilagođavati se novim situacijama i potrebama. Za spomenuta područja u realizaciji radionica angažirani su stručnjaci s različitih područja.

Naravno to sve ne bi bilo moguće bez suradnje sa ravnateljima osnovnih škola i domova za nezbrinutu i napuštenu djecu.

Zato je ova manifestacija od velike važnosti i održavati će se svake godine, na kraju školske godine, kako bi ravnatelji u suradnji sa ULJUP „Bella“ mogli međusobno izmjenjivati iskustva i primjere dobre prakse, kroz proteklu godinu, te zajednički formirati nove modele suradnje i radionica. Dakle uloga ravnatelja u cijelom procesu realizacije projekta je velika i jako važna.

Udruga Ljepota je u prirodi „Bella“, već dugi niz godina radi sa mladima različitih dobnih skupina. Ima niz provedenih projekata samostalno, a i suradnji s partnerima.

 

GALERIJA: NAŠI TALENTI – VAŠE BOGATSTVO

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page