Čuvanjem prirode, Čuvaš sebe

Datum objave: 11. 5. 2016.

Projektom “Čuvanjem prirode, Čuvaš sebe” provodi se Edukacija o smanjenju emisija CO2, provedbom mjera Energetske učinkovitosti korištenjem Obnovljivih izvora energije

Upotreba obnovljivih izvora energije predstavlja područje s kojim se najčešće dovodi u vezu zaštita okoliša. No, korištenje prirodnih energenata povezano je sa puno širom lepezom faktora na koje utječe, a povrh svega u središte utjecaja može se staviti čovjek i budućnost čovječanstva u doslovnom smislu.

Cijeli proizvodni lanac fosilnih goriva od bušenja ili iskopavanja, transporta, prerade, izgaranja do konačnoga odlaganja nastaloga otpada, uzrokuje oslobađanje tvari koje narušavaju prirodnu ravnotežu, kroz onečišćenje zraka, vode i tla.

Zato se danas ulažu veliki napori da se preokrene trend koji prevladava već više od 150 godina, te se neobnovljiva fosilna goriva počinju zamjenjivati obnovljivim izvorima energije – energijom, sunca, vjetra, biomase, vode i geotermalnom energijom. Ti se izvori oduvijek koriste, a odnedavno njihova povećana uporaba zamjenjuje dio fosilnih goriva u proizvodnji električne i toplinske energije

Ovaj projekta proizlazi kao rezultat analize problema i trenutne situacije iskoristivosti obnovljivih izvora energije (OIE) u Hrvatskoj. Kao temelj i smjernice za daljnji razvoj upoznalo se korisnike sa Strateškim dokumentima koji prate razvoj povećanja i štetnost emisija CO2, očuvanje okoliša, na koje se referira projekt.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page